Fejl og mangler i tilstandsrapport

October 25, 2019

Fejl og mangler i tilstandsrapport

Retten i Odense har den 18. september 2019 afsagt dom om, at en bygningssagkyndig skulle pålægges erstatningsansvar i forbindelse med fejl og mangler i en udarbejdet tilstandsrapport. Rettens afgørelse underkendte i denne forbindelse afgørelsen fra Disciplinær- og klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige, der havde vurderet, at den bygningssagkyndige ikke kunne pålægges erstatningsansvar.

Sagens forløb

Sagen drejer sig om, hvorvidt en tilstandsrapport, udarbejdet i forbindelse med en ejendomshandel i 2015, var behæftet med fejl og mangler, som den bygningssagkyndige kunne pålægges erstatningsansvar for.

Efter købernes overtagelse af ejendommen blev det konstateret, at der var løst puds på stort set alle overflader på ejendommens skillevægge af gasbetonblokke og indvendige sider af ydervægge. Efter uenighed mellem køberne og den bygningssagkyndige blev sagen indbragt for Disciplinær- og klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige.

Det blev fra købernes side gjort gældende, at den bygningssagkyndige ifølge den dagældende ”Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige” skulle have været særligt opmærksom på pudset, når der er tale om muret gasbeton, og at der skulle være gjort brug af den foreskrevne stikprøvevise banketest i forbindelse hermed. Klagenævnet foranstaltede syn og skøn, hvorefter det blev vurderet, at den bygningssagkyndige ikke kunne pålægges erstatningsansvar, da køberne ikke havde sandsynliggjort, at der var begået fejl ved ikke at bemærke forholdet i tilstandsrapporten.

Sagen blev herefter anlagt ved retten i Odense. Retten kom frem til, at den bygningssagkyndige ikke havde godtgjort, at der faktisk var foretaget en stikprøvevis banketest. Dette blev vurderet ud fra, at der af flere omgange var statueret omfattende forekomst af løst puds, hvilket gjorde det overvejende sandsynligt, at den bygningssagkyndige ikke havde foretaget den foreskrevne banketest. Retten afgjorde herefter sagen til købernes fordel og den bygningssagkyndige blev pålagt erstatningspligt for udarbejdelsen af den mangelfulde tilstandsrapport.

Lexsos Advokaters kommentarer til sagen

Afgørelsen belyser rækkevidden af den bygningssagkyndiges pligter ved udarbejdelsen af tilstandsrapport samt konsekvensen ved fejl og mangler herved. Det kan ud fra dommen konkluderes, at den bygningssagkyndige har pligt til at foretage passende prøver, når det ud fra den faglige viden på området er klarlagt, at der eksempelvis er større risiko for visse typer skader ved bestemte typer af materialer eller bygningsdele. Den bygningssagkyndige vil således blive pålagt erstatningsansvar ved fejl og mangler, hvis disse kunne være undgået ved behørig efterlevelse af tidens faglige viden.

Sagen viser derudover, at det er muligt at få underkendt afgørelser afsagt af Disciplinær- og klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige. Håbet skal derfor ikke nødvendigvis ikke opgives allerede her, og der kan med fordel tages kontakt til Lexsos Advokater med henblik på en vurdering af din eventuelle sag.

3 Comments for this entry

  Jonas Lykkegaard
  November 1st, 2019 on 15:03

  Hej. Spændende sag. Send mig gerne en kopi af dommen på jonas.lykkegaard@gjensidige.dk. vh Jonas Lýkkegaard

   admin
   December 20th, 2019 on 15:20

   Hej Jonas

   Undskyld forsinkelsen, din kommentar blev uheldigvis fanget af spamfilteret.

   Dommen er sendt.

   Med venlig hilsen
   Malte Marling Hansen

  Isabella
  November 26th, 2019 on 05:45

  S?lges en bolig uden at falde ind under huseftersynsordningen, er udgangspunktet, at s?lger h?fter for skjulte fejl og mangler i op til 10 ar.