Har din virksomhed en Facebook-side – og overholder I persondataforordningen?

May 01, 2019

I en dom har EU-Domstolen fastslået, at Facebook og administratoren af en Facebook-side har et fælles ansvar for behandlingen af personoplysninger, som bliver indsamlet i forbindelse med besøg på den pågældende side. Når man opretter en Facebook-side til ens virksomhed eller forening skal man acceptere Facebooks vilkår om brugen af cookies. Facebook placerer disse cookies på computerne hos de, der besøger Facebook-siden, og der sker således indsamling af personoplysninger. Denne indsamling anvendes dels til at udarbejde statistikker, ...

EU-DOM: Arbejdsgiveren skal aktivt sikre at ferie afholdes inden medarbejders fratræden

April 10, 2019

EU-domstolen har afsagt en dom om medarbejderens ret til godtgørelse for ikke afholdt ferie inden fratræden. Der blev i dommen fastslået at arbejdsgiveren har pligt til aktivt at sikre sig, at ferie afholdes inden en medarbejders fratræden. Baggrund for sagen Sagen vedrørte en tysk ansat i en privat virksomhed der skulle fratræde. Inden medarbejderens fratræden blev han af sin arbejdsgiver opfordret til at afholde sin optjente ferie. Medarbejderen afholdte imidlertid ikke al sin ferie inden fratræden, og ...

Nyheder fra Datatilsynet om beskyttelse af personoplysninger

October 19, 2018

Der er i løbet af de seneste måneder kommet nyheder fra Datatilsynet, der er værd at orientere sig i som privat virksomhed. Kravene til afsendelse af sikker-mail Med baggrund i Datatilsynets skærpelse af praksis for kryptering af sikker mail i juni 2018, som medfører at private virksomheder fremover skal kryptere e-mails der indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, har Datatilsynet udarbejdet en tekst, der belyser de tekniske krav til kryptering af e-mails. I teksten beskrives to tekniske metoder der ...

En medarbejders køb af private billetter, der blev betalt via arbejdsmobilens telefonregning, førte til berettiget bortvisning.

April 12, 2016

Højesteret stadfæstede for nylig en dom fra Østre Landsret i en sag, hvor den ansatte (A) i forbindelse med sin stilling havde fået udleveret en arbejdsmobil, og havde anvendt den til private køb. A havde i 2010 downloadet en app på arbejdsmobilen. App’en brugte A til køb af tog- og busbilletter, som han brugte privat. Købene blev betalt over arbejdsgiverens telefonregning. Den ansatte havde købt billetter for næsten 1.300 kr. over en 5 måneders periode, da ...

Udlejer blev ikke bundet af stiltiende at have accepteret gratis parkering i flere år.

December 09, 2014

En lejer havde fra sin indflytning i 1991 parkeret i gården til udlejningsejendommen, men i forbindelse med en renovering af gården i 2006, forbød udlejeren fremtidig parkering i gården. I både Byretten og Landsretten fik lejer ret i, at gratis parkering var blevet en del af lejemålet. Højesteret nåede til et modsat resultat i deres dom af 2. september 2014. En lejers brugsret omfatter som udgangspunkt kun de lokaler og fællesfaciliteter, der fremgår af lejekontrakten. Det ...