Nyheder fra Datatilsynet om beskyttelse af personoplysninger

October 19, 2018

Der er i løbet af de seneste måneder kommet nyheder fra Datatilsynet, der er værd at orientere sig i som privat virksomhed. Kravene til afsendelse af sikker-mail Med baggrund i Datatilsynets skærpelse af praksis for kryptering af sikker mail i juni 2018, som medfører at private virksomheder fremover skal kryptere e-mails der indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, har Datatilsynet udarbejdet en tekst, der belyser de tekniske krav til kryptering af e-mails. I teksten beskrives to tekniske metoder der ...

En medarbejders køb af private billetter, der blev betalt via arbejdsmobilens telefonregning, førte til berettiget bortvisning.

April 12, 2016

Højesteret stadfæstede for nylig en dom fra Østre Landsret i en sag, hvor den ansatte (A) i forbindelse med sin stilling havde fået udleveret en arbejdsmobil, og havde anvendt den til private køb. A havde i 2010 downloadet en app på arbejdsmobilen. App’en brugte A til køb af tog- og busbilletter, som han brugte privat. Købene blev betalt over arbejdsgiverens telefonregning. Den ansatte havde købt billetter for næsten 1.300 kr. over en 5 måneders periode, da ...

Udlejer blev ikke bundet af stiltiende at have accepteret gratis parkering i flere år.

December 09, 2014

En lejer havde fra sin indflytning i 1991 parkeret i gården til udlejningsejendommen, men i forbindelse med en renovering af gården i 2006, forbød udlejeren fremtidig parkering i gården. I både Byretten og Landsretten fik lejer ret i, at gratis parkering var blevet en del af lejemålet. Højesteret nåede til et modsat resultat i deres dom af 2. september 2014. En lejers brugsret omfatter som udgangspunkt kun de lokaler og fællesfaciliteter, der fremgår af lejekontrakten. Det ...