En medarbejders køb af private billetter, der blev betalt via arbejdsmobilens telefonregning, førte til berettiget bortvisning.

April 12, 2016

Højesteret stadfæstede for nylig en dom fra Østre Landsret i en sag, hvor den ansatte (A) i forbindelse med sin stilling havde fået udleveret en arbejdsmobil, og havde anvendt den til private køb.

A havde i 2010 downloadet en app på arbejdsmobilen. App’en brugte A til køb af tog- og busbilletter, som han brugte privat. Købene blev betalt over arbejdsgiverens telefonregning. Den ansatte havde købt billetter for næsten 1.300 kr. over en 5 måneders periode, da arbejdsgiveren blev opmærksom på brugen og bortviste A.

Efter A’s forklaring troede han, at han kunne bruge mobiltelefonen til private køb for op til 3.000 kr. årligt, fordi han blev multimediebeskattet af 3.000 kr. årligt. Arbejdsgiveren havde ikke givet A vejledning om, i hvilket omfang arbejdsmobilen måtte anvendes privat. Landsretten anførte, at det burde have stået A klart, at arbejdsmobilen var et arbejdsredskab, og at der ikke uden arbejdsgiverens udtrykkelige samtykke måtte ske betaling af private udgifter med telefonen.

Landsretten lagde derudover vægt på, at A ikke havde orienteret nogen om sine køb, og at han ikke havde registreret, hvor store beløb han lod arbejdsgiveren betalte. Den manglende oplysning talte for, at A havde vidst, at brugen var uberettiget. A’s misforståelse af skattereglerne havde ikke nogen betydning i forhold til arbejdsgiveren.

Virksomheden valgte af bortvise A uden forudgående advarsel, hvilket efter Landsrettens bedømmelse var i orden i forhold til den grove misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Læren fra denne sag er, at ansatte ikke må betale private udgifter med arbejdsgiverens midler – uanset beløbets begrænsede størrelse – uden arbejdsgiverens udtrykkelige samtykke. Hvis det sker, kan der være baggrund for en berettiget bortvisning uden forudgående advarsel.

Arbejdsgivere skal dog stadig træde varsomt ved en bortvisning. Hvis bortvisningen viser sig at være uberettiget, kan den ikke trækkes tilbage, og regningen kan blive stor. Hos Lexsos Advokater er vi altid parate til at yde rådgivning om, hvordan I skal forholde jer til en medarbejders handlinger.

Højesterets dom af 17. marts 2016.