Fem gode råd til ansættelseskontrakten

January 23, 2017

Det kan være en fordel at tilføje vilkår om disse 5 emner, når der skal skrives en ansættelseskontrakt.

Hastighedsbøder

Hvis en medarbejder kører op til 30 % for stærkt i virksomhedens bil, så hæfter virksomheden for bøden, der kan være på op til kr. 3.000. Men det har ingen konsekvenser for ansættelsesforholdet, medmindre det fremgår af ansættelseskontrakten. Derfor er det en god idé at skrive i ansættelseskontrakten, at det er bortvisningsgrund, hvis medarbejderen uberettiget nægter at vedkende sig en hastighedsbøde. Selvom man har skrevet sådan et vilkår, så vil man ikke kunne modregne bøden i nettolønnen, medmindre det også er skrevet ind i kontrakten.

GPS overvågning

Mange virksomheder anvende et GPS system til at hold styr på, hvor firmabilerne befinder sig. Det gør det lettere at foretage kørselsplanlægning, og oplysningerne kan også anvendes i den faktura, som skal udstedes til kunden. Sådanne GPS løsninger betragtes som overvågning, ikke kun af bilen, men også af medarbejderen. Derfor skal medarbejderen informeres om, at der sker overvågning. Den information kan med fordel gives i ansættelseskontrakten.

Læse e-mails og filer

De fleste medarbejdere har deres egen e-mail konto på virksomhedens e-mail server. Selvom kontoen drives af virksomheden og oprettet til medarbejderens brug i virksomhedens interesse, så kan man som arbejdsgiver ikke bare læse de e-mails, som ligger på kontoen. Sådanne e-mails er nemlig omfattet af brevhemmeligheden i straffelovens bestemmelser.

Derfor er det en fordel at indarbejde i ansættelseskontrakten, at e-mails på virksomhedens netværk tilhører virksomheden, og at virksomheden kan gennemgå sådanne e-mails, når der er driftsmæssige grunde til det. Man kan også overveje helt at forbyde private e-mails fra virksomhedens e-mail system. Det betyder ikke, at man frit kan læse hvad som helst, men virksomheden er sikret et godt udgangspunkt. Bestemmelsen kan med fordel også omfatte andre filer end e-mails og andre it-platforme end blot e-mail serveren.

Brug af internet og sociale medier

Selvom man som virksomhed har en politik om brug af internet og sociale medier, så må virksomheden kun registrere og gennemgå medarbejderens brug af sociale medier, hvis det er meddelt på forhånd, og der er en saglig driftsmæssig begrundelse. Sådan meddelelse kan gives i ansættelseskontrakten.

Loyalitetspligt

De fleste ansættelseskontrakter har vilkår om medarbejderens loyalitetspligt over for virksomheden. Hvis man ikke har formuleret en politik om brug af internet og social medier, så kan man med fordel tilføje nogle vilkår om dette til afsnittet om loyalitetspligt, og på den måde imødegå de ubehagelige situationer, hvor en medarbejder skriver illoyalt om virksomheden på offentligt tilgængelige sociale medier.

Hvis du vil vide mere om ansættelseskontrakter eller andre retsforhold, så er du meget velkommen til at kontakte os.