Fem gode råd til ejeraftalen

October 27, 2016

Hvis I er to eller flere om at eje og drive en virksomhed, så bør I have en ejeraftale, som giver klarhed om, hvad der gælder for jeres samarbejde: Hvornår skal der udbetales udbytte? Hvordan skal uenigheder håndteres? Kan I til enhver tid sælge jeres ejerandele?

Lov og vedtægt

Mange virksomhedsejere tror, at Selskabsloven og selskabets vedtægter kan løse de uenigheder, der måtte opstå. Men det er ikke helt rigtigt, for loven og vedtægterne forholder sig mere til forholdet mellem selskabet og dets ejere, end til forholdet mellem ejerne. Af samme årsag er der faktisk meget stor frihed til at aftale vilkårene i en ejeraftale.

Aftaleproces

Når partnerne i en virksomhed har forskellige forventninger og forståelser af samarbejdet, så kan det resultere i konflikter. Uden en fælles forståelse og en aftale om de indbyrdes “spilleregler”, er man overladt til selv at prøve at løse eventuelle uoverensstemmelser, når de er opstået. I en situation med uenighed, kan det ofte være meget svært at opnå enighed om løsninger, og man kan ende i en fastlåst situation til gene for ejerne, medarbejderne og virksomheden.

Processen med at indgå en ejeraftale er en god anledning til at få afstemt forventningerne til hinanden, og til at få taget nogle gode og sunde diskussioner om samarbejdet. Ejeraftalen er således forebyggende for konflikter, men samtidig også det værktøj, der anvendes til løsning af konflikter.

Ejeraftalen

Der er ikke to ejerskaber som er ens, derfor er der heller ikke to ejeraftaler som er ens. Man kan med andre ord altid skræddersy ejeraftalen, så den passer optimalt til Jeres selskab og Jer som ejere, sådan at ejeraftalen indeholder resultatet af det I som ejere, har afstemt med hinanden. Men ejeraftalen skal som minimum regulere følgende:

  1. Hvilke væsentlige beslutninger skal forudsætte enighed mellem alle ejerne, og hvilke beslutninger skal den ejer, der fungere som direktør kunne træffe alene.
  2. Udbyttebetaling er en flertalsbeslutning i henhold til loven. Èn ud af to ligeværdige parter kan forhindre udbyttebetaling, derfor bør man tage stilling til, om en mindretalsejer skal kunne kræve udbytte og hvor meget?
  3. Hvad skal der ske med ejerandelen, hvis en medejer dør. Hvis intet er aftalt, så falder ejerandelen i arv, og så er der pludselig en ny medejer i virksomheden.
  4. En effektiv konkurrenceklausul, der hindrer at en ejer kan konkurrere med virksomheden både mens ejerskabet består, og i en periode efter man er udtrådt som ejer.
  5. Salg af ejerandel – det vigtigste vilkår i en ejeraftale, for man må ikke at havne i en blindgyde. Den værste – men ofte forekommende bestemmelse – giver blot en forkøbsret til samme pris, som en tredjemand vil købe andelen for. Hvis dette vilkår ikke er udbygget med alternativer, så kan ejeraftalen ikke anvise en løsning i de tilfælde, hvor man ikke kan finde en fremmed, som vil købe en mindre del af virksomheden. Og det vil oftest netop være tilfældet.

Hvis du vil vide mere om ejeraftaler eller andre retsforhold, så er du meget velkommen til at kontakte os.