Ny ferielov på vej – hvilken betydning får den for dig?

November 09, 2017

Fremover kan nyansatte holde ferie i deres første år på arbejdsmarkedet. Den nye ferielov betyder, at ferie optjenes og afholdes i samme år.

Den 31. oktober 2017 annoncerede Beskæftigelsesministeriet, at regeringen sammen med alle partier i Folketinget, bortset fra Enhedslisten, havde indgået en bred aftale om vedtagelse af en ny ferielov på baggrund af Ferielovudvalgets betænkning. Beskæftigelsesministeren har endnu ikke fremsat et lovforslag i Folketinget, men det forventes, at lovforslaget vil have stor lighed med udvalgets forslag. Hvis forslaget bliver vedtaget som planlagt, vil de nye regler træde i kraft i september 2020.

Den største nyhed i forhold til de nugældende regler er, at ferie kan optjenes og afholdes i samme kalenderår. Dermed skal nyansatte ikke længere vente op til 16 måneder, før ferie kan afholdes. Regelændringerne betyder endvidere, at ferie optjent i foråret, allerede kan afholdes som eksempelvis efterårsferie i oktober måned samme år. Alle ansatte vil således få feriedagene til rådighed månedsvis, i stedet for at få dem tilgængelig på én gang 1. maj året efter.

Helt konkret, løber optjeningsperioden fra 1. september til 31. august (12 måneder), mens afholdelsesperioden løber fra 1. september til 31. december (16 måneder). Perioden, der kan holdes ferie i, er således sideløbende med optjeningsperioden – men fire måneder længere. Dette giver fleksibilitet i forhold til, hvornår man vil afholde sin ferie. Man vil, som i dag, stadig optjene 2,08 feriedage pr. måned.

Overgangsordningen

Den nye ferielov træder først i kraft om tre år og vil blive indført med en overgangsordning allerede i 2019, så arbejdsgiverne slipper for at udbetale op til ti ugers ferie i det år, hvor den gamle og den nye ordning overlapper. Overgangsordningen medfører, at medarbejderne først får udbetalt deres sidste fem ugers optjente ferie, når de forlader arbejdsmarkedet.

Hvilken betydning får det for arbejdsgivere?

Lovforslaget, som det ser ud nu, medfører ikke kun ændringer for arbejdstagere, men også for arbejdsgivere. Ifølge lovforslaget vurderes det, at private arbejdsgivere samlet set vil opleve en reduktion i likviditeten på ca. 50 milliarder kroner, fordi muligheden for at opbevare feriemidler i virksomheden reduceres. Effekten for den enkelte virksomhed vil dog afhænge af flere variabler, herunder antallet af ansatte, disses ansættelsesaftaler, virksomhedens låne- og kreditmuligheder mv.

Herudover forventes det, at de nye regler vil medføre et behov for en række administrative tilpasninger, herunder opdatering af ansættelseskontrakter og personalehåndbøger.

Til gengæld vil især virksomheder med mange funktionærer opnå en mindre besparelse, idet forskellen mellem lønniveauet på optjenings- og afholdelsestidspunktet fremover vil være mindre end hidtil.

I Ferielovudvalgets betænkning foreslås det, at staten skal kompensere arbejdsgiverne for deres evt. merudgifter i forbindelse med det nye regelsæt. Den nærmere tilrettelæggelse heraf er ikke fastlagt endnu.

Beskæftigelsesministeren forventes af fremsætte sit lovforslag til en ny ferielov i løbet af november 2017.

Lexsos Advokater vil følge med i den videre behandling af lovforslaget, og står således klar til at rådgive dig om, hvilken betydning den nye ferieordning får for netop dig. Kontakt os endelig, for en uforpligtende samtale.