Gældsstyrelsen udpeger advokatpanel

May 08, 2019

Gældsstyrelsen (SKAT) har etableret et panel af advokater, som skal fungere som kurator i konkurssager, hvor det offentlige er kreditor. Niels Borum, advokat og partner i Lexsos Advokater, er af Gældsstyrelsen blevet udpeget som medlem af advokatpanelet.

Lexsos Advokater har stor erfaring med at behandle konkurs- og rekonstruktionssager, og ser frem til samarbejdet med Gældsstyrelsen.