Entrepriseaftalens indgåelse

Der findes ikke nogen lovgivning, som generelt regulerer forholdet mellem byggeriets parter. Derfor er entrepriseretten karakteriseret ved aftalefrihed, og dermed reguleret af den almindelige formueretlige lovgivning.

Entrepriseretten domineres dog af to sæt standardvilkår, nemlig:

  • AB 92 – Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed
  • ABR 89 – Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand

AB 92 og ABR 89 er blevet til ved forhandling mellem modstående organisationer, og betegnes derfor også som agreed documents. Disse standardvilkår skal som udgangspunkt vedtages af parterne for at være gældende i entrepriseforholdet.