Entreprisens udførelse

Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen og i øvrigt fagmæssigt korrekt. Desuden skal materialerne være af sædvanlig god kvalitet.

Der kan undervejs i et byggeri vise sig, at det er nødvendigt, at foretage ændringer i arbejdets art eller omfang. I det tilfælde indrømmes der også bygherren en ret til at forlange ændringer i arbejdets art eller omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser.

Er der i aftalegrundlaget ikke givet entreprenøren tilstrækkelig vejledning til udførelsen af arbejdet, skal han spørge bygherren til råds om, hvorledes der skal forholdes i anledning af uklarheden. Ligeledes skal entreprenøren underrette bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab.

Der kan derfor hurtigt undervejs i arbejdet opstå behov for ekstraarbejder, og disse arbejdere er selvsagt ikke omfattet af den oprindelige entrepriseaftale. For at undgå ubehagelige tvister, er det derfor en god idé, at udarbejde skriftlige aftaler med en beskrivelse af ekstraarbejdet og angivelse af pris herfor. Dette kan vi hos Lexsos Advokater være behjælpelig med, så du er sikret bedst muligt.