Forsinkelse

Hvis entreprenøren ikke præsterer sin ydelse til det aftalte tidspunkt, foreligger der forsinkelse. I visse tilfælde kan entreprenøren indrømmes en tidsfristforlængelse, således at der ikke foreligger forsinkelse, selv om det aftalte tidspunkt overskrides. Dette gælder bl.a. ved ændringer i arbejdets art eller omfang (se under entreprisens udførelse), force majeure og vejrligshindringer.

Foreligger der forsinkelse fra entreprenørens side, tilkommer der bygherren visse beføjelser i form af naturalopfyldelse, ophævelse og erstatning. Hvis AB 92 er vedtaget, opgøres bygherrens erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler. Dette betyder, at hvis bygherren ønsker forsinkelseserstatning i form af dagbøder, kræver det en særskilt aftale.

Det kan derfor være en god idé, at få skrevet en dagbodsklausul ind i entrepriseaftalen, da den kan sikre bygherren økonomisk kompensation, hvis byggeriet bliver forsinket. Her er det dog vigtigt, at dagbodssatsen fastsættes passende. På den ene side skal den motivere entreprenøren til at overholde tidsplanen, men på den anden side skal den ikke sættes så højt, at risikotillægget ved tilbudsgivningen bliver for stort. Dette kan vi hos Lexsos Advokater være behjælpelig med.

Foreligger der forsinkelse fra bygherrens side med betaling af entreprisesummen kan følgende misligholdelsesbeføjelser komme på tale; standsning af arbejdet, ophævelse og erstatning.