Mangler

Det entrepriseretlige mangelsbegreb er formuleret i AB 92 § 30, hvor det er bestemt, at “Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen… eller i overensstemmelse med bygherrens anvisninger, foreligger der en mangel” samt “hvis materialer ikke er som aftalt… foreligger der mangler…”.

Bygherren har krav på afhjælpning, hvis der foreligger mangler. AB 92 § 32, stk. 1, fastslår, at entreprenøren i 5 år efter afleveringen har pligt til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen.

Det er derfor en god idé, at entrepriseaftalen indeholder præcise beskrivelser af byggeriets udførelse og materialer, således at risikoen for mangler minimeres. Dette kan vi hos Lexsos Advokater være behjælpelig med.