Risiko og aflevering

Når AB 92 er vedtaget i entrepriseforholdet, er risikoovergangen knyttet til enten afleveringsforretningen eller ibrugtagnigen.

Hvis arbejdet eller dele af det forringes, ødelægges eller bortkommer inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktsmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. For (dele af) arbejder, der tages i brug før aflevering overgår risikoen og vedligeholdelsespligten til bygherren ved ibrugtagningen.

I den forbindelse er det en god idé at få præciseret i entrepriseaftalen, hvornår byggeriet betragtes som leveret, således der ikke er tvivl om, hvornår risikoen er overgået til bygherren. Dette kan vi hos Lexsos Advokater være behjælpelige med, så du er sikret bedst muligt.