Sikkerhedsstillelse

Som entreprenør vil man i langt de fleste tilfælde skulle stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser overfor bygherren. Er AB 92 vedtaget fremgår reglerne om sikkerhedsstillelse af § 6. Sikkerheden udgør som udgangspunkt 15 % af entreprisesummen indtil aflevering har fundet sted. Herefter nedskrives sikkerheden til 2 % et år efter afleveringen, og den ophører, dvs. nedskrives til 0, fem år efter afleveringen.

Entreprenøren kan også kræve, at bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser. Sikkerheden vil i det tilfælde skulle svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 % af entreprisesummen i henhold til AB 92 § 7, stk. 2.

Hos Lexsos Advokater rådgiver vi om sikkerhedsstillelse, så du er sikret bedst muligt i tilfælde af f.eks. konkurs hos medkontrahenten.