Tvister

Opstår der tvister i forbindelse med et byggeri, og er AB 92 vedtaget som standardkontrakt, afgøres konflikten ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Hos Lexsos Advokater hjælper vi dig, så dine interesser varetages bedst muligt, hvad enten konflikten skal løses gennem forhandling eller voldgift.