Generationsskifte

Når en virksomhed står overfor et generationsskifte er der mange hensyn, der skal tages. Det er vigtigt at finde den rette balance mellem familien der udtræder eller indtræder og den virksomhed, hvor skiftet sker. Planlægning og forberedelse er derfor vigtig – kom i god tid, så advokaterne kan hjælp.

Hvis det er tid for en ny generation at komme til, skal man overveje, hvilke forhold man vil opnå for familien når man trækker sig ud. Man skal overveje, hvilke goder de, der trækker sig ud, skal opnå. Det er dog også vigtigt at holde sig for øje, at den virksomhed, som efterlades også skal have likvider til at kunne drives videre. Begge hensyn skal altså tages op til overvejelse.

Det kan også være vigtigt at overveje, hvilken indflydelse den udtrædende familie skal have. Der kan opstå uenighed, hvis der ikke er klare linjer mellem de forskellige familiemedlemmer.

Ved det rigtigt planlagte skifte kan man samtidigt opnå de mest gunstige forhold for virksomheden. De komplicerede danske skatte- og afgiftsregler kan gøre det svært at overskue, hvilke muligheder der er for din virksomhed. Vi er eksperter inden for disse regler og ved at kende kendskab din virksomhed, kan vi udarbejde den bedste strategi.

Lexsos Advokaterne kan rådgive din virksomhed, så de mest optimale forhold opnås ved generationsskifte. Dels de økonomiske forhold men også de familiære hensyn. Vi kan hjælpe jer med en langsigtet strategi, der er skræddersyet til virksomheden og familien.

Du kan kontakte vores advokater her, for at høre mere.