Immaterial- og konkurrenceret

Immaterialretten er en fællesbetegnelse for retsbeskyttelsen af intellektuelle frembringelser såsom billeder, opfindelser, designs, forretningskendetegn mv. De immaterialretlige regler skal således beskytte en bred vifte af ikke-materielle rettigheder mod krænkelse.

I dagens samfund er det blevet nemt at kopiere og anvende andres opfindelser, brands, designs mv. Hvis man ikke har beskyttet sine immaterielle rettigheder vil andre i visse tilfælde kunne nyde godt af noget, som man oftest har brugt meget tid og mange penge på at udvikle, uden at det har nogen konsekvenser for ”krænkeren”. Det er derfor vigtigt for alle virksomheder at være opmærksomme på de immaterielretlige regler, og få registreret deres varemærke mm., så det er beskyttet mod andres krænkelse.

Immaterialretten har en nær sammenhæng med konkurrenceretten. Konkurrenceretten omfatter bl.a. reglerne om illoyal konkurrence og dermed beskyttelse mod konkurrenternes skadelige anvendelse af f.eks. ens forretningskendetegn. Konkurrenceretten omfatter desuden bl.a. forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, kontrol med større fusioner samt forbud mod misbrug af dominerende stilling mv.

Hos Lexsos Advokater yder vi rådgivning inden for alle aspekter af immaterialretten, herunder;

  • Ophavsret
  • Designret
  • Varemærkeret
  • Brugsmodeller
  • Patentret

Vi kan bl.a. være behjælpelige med registrering af immaterielle rettigheder samt indgåelse af aftaler vedrørende immaterielle rettigheder i forbindelse med overdragelse af en virksomhed mv.

Desuden yder vi rådgivning angående konkurrenceretlige forhold, herunder bl.a. i forbindelse med aftaler om fusion samt samhandels- og distributionsaftaler.

Du kan kontakte vores advokater her, for at høre mere.