Inkasso

Vi har en separat afdeling, der udelukkende håndterer inkassosager

Vores inkasso afdeling sørger for, at din inkassovirksomhed bliver så effektiv og rentabel som muligt. Vi bistår vores klienter i forbindelse med mellemværender og kan hjælpe både med inkasso og også efterfølgende skridt. Vi prioriterer at have kendskab til din virksomhed i forbindelse med inkasso-sager, således at sagsbehandlingen går så hurtig som mulig – dette er til virksomhedens bedste.

Du kan kontakte vores advokater her, for at høre mere.