Køb og salg af virksomheder – M & A

Vores advokater rådgiver om alle aspekter i forbindelse med køb og salg af virksomhed. Hvis du står overfor at skulle købe eller sælge en virksomhed kan vi hjælpe med at opnå den bedste aftale – både økonomisk men også således, at efterfølgende uklarheder i aftalen undgås.

Vi er altid interesseret i at skabe merværdi for vores klienter. Det er derfor vigtigt at have kendskab til markedet for den virksomhed, der skal købes eller sælges. Dette sikre, at den bedste pris for vores klienter opnås.

En vigtig del ved både køb og salg af virksomheder er, at den handlede virksomhed er værdiansat rigtig. Vores advokater ved, hvordan en sådan værdiansættelse sker korrekt. En rigtig værdiansættelse sikrer den rigtige pris, og at efterfølgende tvister om værdiansættelsen opstår.

Når aftalen om køb eller salg af virksomheden udfærdiges, er det vigtigt at have kendskab til regler og praksis herom. En uklar aftale er ikke ønskværdig for nogle af parterne, da det kan skabe usikkerhed ved overgangen af virksomheden. Vi kan hjælpe med udfærdigelsen af aftale, sådan at denne er korrekt.

Du kan kontakte vores advokater her, for at høre mere.