Markedsføringsret

Markedsføringsloven fastsætter minimumsstandarden for virksomheders markedsadfærd, og det er således lovens overordnede formål at sikre, at de erhvervsdrivende udviser god markedsføringsskik – både over for forbrugerne, men også over for andre erhvervsdrivende. Det er derfor vigtigt, at din virksomhed kender reglerne eller søger rådgivning herom så nuværende og nye markedsføringsaktiviteter er i overensstemmelse med loven.

Begrebet god markedsføringsskik er ikke fastlagt i loven, men indebærer blandt andet, at man skal tage hensyn i sin markedsføring, og at markedsføringen ikke må være vildledende. Der er således tale om et begreb, der ikke er klart defineret, og som ændrer sig og følger de til enhver tid gældende normer i samfundet. Som virksomhed er man derfor nødt til at være opdateret hele tiden for at sikre, at man overholder de gældende regler.

Markedsføringsloven indeholder derudover bl.a. regler om, hvordan man skal angive priser, at markedsføringen ikke må være generende eller krænkende, og hvordan man må markedsføre over for børn og unge. En overtrædelse af markedsføringslovens regler kan udløse straf og erstatning.

Hos Lexsos Advokater yder vi rådgivning inden for alle aspekter af markedsføringsretten, og vi kan derfor hjælpe dig og din virksomhed med at skabe overblik over reglerne. Vi kan ligeledes rådgive din virksomhed om overholdelse af reglerne i forbindelse med konkrete markedsføringsaktiviteter.

Du kan kontakte vores advokater her, for at høre mere.