Personskade og erstatning

Lexsos Advokater kæmper din sag, og sikrer dig i videst mulig omfang den erstatning, godtgørelse og/eller forsikringssum som du har krav på.

Ved behandling af sager som har med personskade, erstatning eller sygdom at gøre er det afgørende, at advokaten har ekspertise inden for de relevante retsområder og praktisk erfaring med at løse sagerne. Problemstillingerne kan typisk være komplekse, og det er afgørende at man i rette tid gør sit krav gældende mod rette vedkommende. Dette uanset om modparten er et forsikringsselskab, en offentlig myndighed eller en skadevolder.

De væsentligste forhold om sådanne sager som Lexsos Advokater assisterer med er:

  • Færdselsuheld
  • Piskesmæld
  • Patientskader
  • Erstatning for vold
  • Arbejdsskader
  • Ulykkesforsikringer
  • Livsforsikringer
  • Erstatning til børn
  • Tab af forsørger
  • Anden erstatning

Lexsos Advokater sætter en ære i at yde den bedste rådgivning ud fra, hvad der er praktisk og faktisk muligt – set i forhold til årsagen til, at der kan gøres et erstatningskrav gældende. Lexsos Advokater tilknytter den samme advokat gennem hele forløbet, hvilket tillige udgør din sikkerhed for, at advokaten er engageret og har erfaringen til, at følge sagen fra start til slut – med henblik på at opnå det bedste resultat for dig.

Det koster ikke noget at drøfte sagen uforpligtende. Det kan vise sig at være afgørende at få en sag behandlet hurtigst muligt, og derfor kan det være dyrt at lade være…

Kontakt advokat Allan Ulriksen (ulriksen@lexsos.dk eller tlf. 63127755) for en indledende uforpligtende drøftelse af din sag.