Skatteret

Som virksomhed kan det både være nødvendig med rådgivning om skattemæssige forhold for virksomheden, men også juridisk hjælp til sager om skat. Lexsos Advokater kan yde bistand i begge tilfælde.

Når der skal ses på virksomhedens økonomi og økonomiske fremtid er det en god idé, at have eksperter med skatteretlig viden med i planlægningsprocessen. Vores advokater har indgående viden om reglerne inden for skatte- og afgiftsret – vore rådgivning sikre de optimale forhold for virksomheden.

Vi kan også bistå med at føre skattesager enten ved det administrative klagesystem eller ved domstolene. Sagerne vil blive vurderet af vores jurister, sådan at sagen får den bedste, billigste og mest rentable løsning. Du er altid velkommen til at kontakte os for at få klarhed over hvordan netop din sag behandles bedst.

Du kan kontakte vores advokater her, for at høre mere.