Køreraftaler

En køreraftale er en aftale mellem en kører og et team, og hvorefter teamet stiller et sæde til rådighed for en kører, i et eller flere løb, træning etc.

Alt afhængig af omstændighederne kan det være køreren, der betaler teamet for sædet, eller omvendt. Det kan også aftales, at køreren i stedet for betaling skaffer sponsorer til teamet, som så betaler for sædet.

I de seneste år er det blevet mere og mere populært med ”Arrive and Drive” aftaler, som går ud på, at teamet ordner alt vedr. kørerens deltagelse i det eller de aftalte løb, herunder tilmelding, materiel osv., således køreren i princippet blot skal møde op med sit personlige udstyr.

Omfanget af en køreraftalen afhænger naturligvis af de konkrete omstændigheder, herunder om køreren er professionel. Men generelt set skal en køreaftale som minimum indeholde:

1.       Parterne:

Hvem indgås aftalen imellem.

1.       Omfang:

Hvilke løb, træningsdage etc. omfatter aftalen. Hvis det er automobilsport, og bilen skal deles med andre kørere (langdistanceløb), da hvor mange kørere, der max. er pr. bil pr. løb, herunder evt. min. køretid pr. kører pr. løb.

2.       Krav til kører:

Gyldig licens/kørekort, ikke påvirket af alkohol/doping, formmæssige krav etc. Må kører deltage i andre løb hos andre teams i aftaleperioden? Må kører reklamere for egne sponsorer, som evt. er konkurrenter til teamets sponsorer?

3.       Krav til team:

Funktionsdygtig og godkendt køretøj, inkl. specifikationer, sikkerhed, materiel i øvrigt, mekanikersupport, dæk, levering af udstyr til kører, kommunikationsudstyr, catering etc.

4.       Markedsføring:

Forpligtelser for køreren i relation til eksponering af sponsorer, marketing, arrangementer m.v. Rettigheder til billeder, presse m.v.

5.       Ansvar for nedbrud og skader:

Hvis køreren betaler for sædet, skal der så gives afslag ved nedbrud af materiel, nedsat køretid, aflysning af løb etc. Og hvis køretøjet bliver skadet under løb eller træning, skal køreren så betale for disse skader, evt. med en max. beløb pr. skade, selvrisiko, skadesforsikring etc. Tillige skal der tages stilling til betaling for forvoldte skader på bane etc. på trænings- og testdage.

6.       Bøder m.v.:

Hvem skal betale for evt. bøder i forbindelse med disciplinærstraffe m.v.

7.       Ansvarsfraskrivelse, forsikring:

Normalt vil et team fraskrive sig ansvar for personskade på kører eller skade på kørers udstyr.  Endvidere vil der typisk være en opfordring til kører om selv at undersøge om/sikre at kørers egen ulykkesforsikring/livsforsikring dækker under motorsportsaktiviteter.

8.       Betaling:

Hvilke beløb skal betales til hvem og hvornår. Hvis kører er ansvarlig for skader, skal der deponeres beløb/stilles bankgaranti til sikkerhed for disse? Skal en del af vederlaget betales i form af udstyr/sponsorindtægter. Er der aftalt en bonus? Hvem modtager evt. præmiepenge?

9.       Varighed:

Hvor længe skal kontrakten løbe og hvordan kan den opsiges.

10.   Misligholdelse:

Hvis en af parterne ikke opfylder aftalen, hvad er konsekvenserne deraf.

11.   Særvilkår:

– Genforhandling og forlængelse

– Konfliktløsning og lovvalg

– Eventuelle klausuler ved aftalens ophør.

Som nævnt kan omfanget og indholdet af en køreaftale variere en del, og vi anbefaler derfor altid, at du får os til at udfærdige aftalen ud fra de konkrete omstændigheder.