Ny lov om forretningshemmeligheder trådt i kraft

July 13, 2018

Den 9. juni 2018 trådte lov om forretningshemmeligheder i kraft. Lexsos Advokater giver dig de væsentligste ændringer.

Loven samler den danske regulering af forretningshemmeligheder i en ny samlet lov. Loven regulerer erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder.

Hidtil har reglerne om beskyttelse af forretningshemmeligheder været fordelt i flere forskellige love, og ved at samle reglerne i en samlet lov, gøres det lettere for virksomhederne at få overblik over de gældende regler på området.

Loven er desuden en gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/943/EU af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse. Dette nye regelsæt er dermed med til at sikre ensartede rammer for erhvervslivet i EU, hvor der hidtil har været store forskelle i reguleringen i de enkelte EU-lande.

De vigtigste ændringer i loven

Med loven ophæves Markedsføringslovens § 23, der har hidtil har indeholdt et forbud mod ansattes uberettigede brug og videregivelse af forretningshemmeligheder. En ophævelse af Markedsføringslovens § 23 medfører desuden, at 3-års reglen også ophæves. Tidligere var forbuddet mod ansattes uberettigede brug og videregivelse af forretningshemmeligheder beskyttet i 3 år efter fratræden, hvor forbuddet nu ifølge den nye lov vil gælde tidsubegrænset.

Som noget nyt indeholder loven en definition af begrebet forretningshemmeligheder, hvilket er med til at skabe mere klarhed over begrebets omfang. Definitionen er baseret på baggrund af den i retspraksis udviklede forståelse af begrebet, og hvilke oplysninger der kan betegnes som forretningshemmeligheder har dermed ikke ændret sig. Dog vil en klar definition af begrebet gøre det nemmere for virksomheder og ansatte at forstå, hvilke oplysninger, der kan karakteriseres som forretningshemmeligheder.

Loven indeholder ydermere flere tilføjelser om hvilke retsmidler, der kan benyttes, hvis ulovlige handlinger finder sted, og loven er dermed med til at sikre en bedre håndhævelse af reglerne. Det giver virksomhederne bedre sanktionsmuligheder og bedre muligheder for at forhindre misbrug. Med loven er der desuden sikret bedre muligheder for at opnå erstatning og økonomisk godtgørelse ved misbrug.

Ydermere skal der som noget nyt tages højde for en søgsmålsfrist på 6 måneder, såfremt der ønskes at indbringe en sag for retten, med henblik på at indføre forbud og påbud. Søgsmålsfristen løber fra det tidspunkt, hvor indehaveren af en forretningshemmelighed har fået kendskab til den ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af hemmeligheden.

Hvilken betydning får det for din virksomhed

Hvis din virksomhed henviser til Markedsføringslovens § 23 i ansættelseskontrakter og opsigelser, skal der fremadrettet henvises til den nye lov.

Hvis din virksomhed bliver opmærksom på misbrug, skal der fremadrettet reageres hurtigt, og indenfor søgsmålsfristen på 6 måneder.

Det er desuden en god ide at overveje hvilke oplysninger, de er omfattet af loven og om der er truffet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse af disse oplysninger.

Har du spørgsmål til hvordan de nye regler konkret vil påvirke dig og din virksomhed, er du mere end velkommen til at kontakte Lexsos Advokater for en uforpligtende samtale.