Afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS)

September 02, 2021

Selskabsformen iværksætterselskab afskaffes med virkning fra den 15. oktober 2021. Eksisterende iværksætterselskaber skal derfor omregistreres til anpartsselskaber eller opløses inden den 15. oktober 2021. Folketinget vedtog i april 2019 afskaffelsen af iværksætterselskaberne. Afskaffelsen sker som følge af, at selskabsformen i større omfang end forventet, har medført en forhøjet risiko for svig med skatte- og afgiftsrestancer. Fristen for iværksætterselskaberne er, som følge af Covid-19 pandemien, blevet udskudt. Men fra den 15. oktober er det slut med iværksætterselskaberne. ...

COVID-19: Regeringens hjælpepakker

April 03, 2020

Regeringen har i forbindelse med COVID-19 epidemiens indtog i Danmark fremlagt fem hjælpepakker, der skal hjælpe både virksomheder og lønmodtagere, som er ramt af de økonomiske konsekvenser sygdommen har medført. Dette har gjort, at der er rigtig meget information om indholdet af de fem hjælpepakker. Denne artikel søger at uddrage de væsentligste punkter fra alle fem støttepakker. Man skal dog være opmærksom på at situationen konstant udvikler sig, hvorfor nedenstående oplysninger hurtigt kan forældes. Alle ordningerne kan ...

COVID-19 tiltag

March 16, 2020

I forbindelse med regeringens anbefalinger vedrørende COVID-19, har Lexsos Advokater valgt at implementere nogle foranstaltninger for at formindske smittefare og udvise samfundssind. Der er ikke konstateret smittetilfælde hos Lexsos Advokater på nuværende tidspunkt, og foranstaltningerne er derfor alene forebyggende og implementeret for at passe på vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Alle fysiske kundemøder aflyses og erstattes med telefonmøder eller online-møder, hvis det er muligt. Kunder som allerede har booket et møde, vil blive kontaktet med henblik ...

Om sexchikane på arbejdspladsen

March 04, 2020

Definition af sexchikane Reglerne om sexchikane findes i ligebehandlingsloven. Her defineres sexchikane som enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner, som har det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed. Herunder navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydemygende eller ubehageligt klima. Sexchikane er derudover forbudt efter arbejdsmiljøloven, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdstilsynet fører tilsyn med området, medmindre arbejdspladsen har en kollektiv aftalte, som dækker området. Arbejdsgiverens ansvar Ligebehandlingsloven bestemmer, ...

Fejl og mangler i tilstandsrapport

October 25, 2019

Fejl og mangler i tilstandsrapport Retten i Odense har den 18. september 2019 afsagt dom om, at en bygningssagkyndig skulle pålægges erstatningsansvar i forbindelse med fejl og mangler i en udarbejdet tilstandsrapport. Rettens afgørelse underkendte i denne forbindelse afgørelsen fra Disciplinær- og klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige, der havde vurderet, at den bygningssagkyndige ikke kunne pålægges erstatningsansvar. Sagens forløb Sagen drejer sig om, hvorvidt en tilstandsrapport, udarbejdet i forbindelse med en ejendomshandel i 2015, var behæftet med fejl og ...