Fejl og mangler i tilstandsrapport

October 25, 2019

Fejl og mangler i tilstandsrapport Retten i Odense har den 18. september 2019 afsagt dom om, at en bygningssagkyndig skulle pålægges erstatningsansvar i forbindelse med fejl og mangler i en udarbejdet tilstandsrapport. Rettens afgørelse underkendte i denne forbindelse afgørelsen fra Disciplinær- og klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige, der havde vurderet, at den bygningssagkyndige ikke kunne pålægges erstatningsansvar. Sagens forløb Sagen drejer sig om, hvorvidt en tilstandsrapport, udarbejdet i forbindelse med en ejendomshandel i 2015, var behæftet med fejl og ...

Ny afgørelse om virksomheders håndtering af persondata

August 28, 2019

En afgørelse fra Datatilsynet den 26. juni 2019 belyser kravene til virksomheders kryptering af e-mails indeholdende fortrolige oplysninger. Resumé af sagen Afgørelsen er foretaget på baggrund af en borgers klage over, at en virksomhed sendte fortrolige oplysninger om personens økonomiske forhold via potentielt ukrypterede e-mails. De følsomme oplysninger vedrørte borgerens skyldige restancer og de to e-mails blev sendt ved anvendelse af en TLS 1.2 kryptering, der var indstillet til kun at sende ...

Gældsstyrelsen udpeger advokatpanel

May 08, 2019

Gældsstyrelsen (SKAT) har etableret et panel af advokater, som skal fungere som kurator i konkurssager, hvor det offentlige er kreditor. Niels Borum, advokat og partner i Lexsos Advokater, er af Gældsstyrelsen blevet udpeget som medlem af advokatpanelet. Lexsos Advokater har stor erfaring med at behandle konkurs- og rekonstruktionssager, og ser frem til samarbejdet med Gældsstyrelsen.

Har din virksomhed en Facebook-side – og overholder I persondataforordningen?

May 01, 2019

I en dom har EU-Domstolen fastslået, at Facebook og administratoren af en Facebook-side har et fælles ansvar for behandlingen af personoplysninger, som bliver indsamlet i forbindelse med besøg på den pågældende side. Når man opretter en Facebook-side til ens virksomhed eller forening skal man acceptere Facebooks vilkår om brugen af cookies. Facebook placerer disse cookies på computerne hos de, der besøger Facebook-siden, og der sker således indsamling af personoplysninger. Denne indsamling anvendes dels til at udarbejde statistikker, ...

EU-DOM: Arbejdsgiveren skal aktivt sikre at ferie afholdes inden medarbejders fratræden

April 10, 2019

EU-domstolen har afsagt en dom om medarbejderens ret til godtgørelse for ikke afholdt ferie inden fratræden. Der blev i dommen fastslået at arbejdsgiveren har pligt til aktivt at sikre sig, at ferie afholdes inden en medarbejders fratræden. Baggrund for sagen Sagen vedrørte en tysk ansat i en privat virksomhed der skulle fratræde. Inden medarbejderens fratræden blev han af sin arbejdsgiver opfordret til at afholde sin optjente ferie. Medarbejderen afholdte imidlertid ikke al sin ferie inden fratræden, og ...