Nye regler om persondata, påvirker det din virksomhed?

June 09, 2016

Den 14. april 2016 vedtog Europa-Parlamentet den nye forordning om persondata. De nye regler indebærer blandt andet skærpede krav til behandling af persondata for virksomheder og offentlige myndigheder.  Forordningen skal træde i kraft i løbet af første kvartal 2018, inden da skal alle virksomheder der behandler persondata sikre sig, at de efterlever de nye krav. Hvem er persondataloven ...

En medarbejders køb af private billetter, der blev betalt via arbejdsmobilens telefonregning, førte til berettiget bortvisning.

April 12, 2016

Højesteret stadfæstede for nylig en dom fra Østre Landsret i en sag, hvor den ansatte (A) i forbindelse med sin stilling havde fået udleveret en arbejdsmobil, og havde anvendt den til private køb. A havde i 2010 downloadet en app på arbejdsmobilen. App’en brugte A til køb af tog- og busbilletter, som han brugte privat. Købene blev betalt over arbejdsgiverens telefonregning. Den ansatte havde købt billetter for næsten 1.300 kr. over en 5 måneders periode, da ...

Ny lov om ansættelsesklausuler fra 1. januar 2016

January 07, 2016

Den 1. januar 2016 trådte en ny lov; Lov om Ansættelsesklausuler i kraft. Formålet med loven er at begrænse brugen af ansættelsesklausuler. Ved ansættelsesklausuler forstås jobklausuler, konkurrenceklausuler og kundeklausuler. Loven vil have virkning for alle ansættelseskontrakter, der indgås fra den 1. januar 2016 og frem. Ansættelsesklausuler i allerede indgåede ansættelseskontrakter vil være gyldige frem til den 1. januar 2021. Med loven vil der være nye betingelser for, hvornår du kan lave en erhvervsbegrænsende ansættelsesklausul. De generelle krav ...

Nye regler i lejeloven – vigtige for udlejere

June 10, 2015

Folketinget har besluttet at forenkle lejeloven og har i den forbindelse vedtaget flere ændringer til den eksisterende lejelov. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2015 og gælder for lejekontrakter, der indgås derefter. Ændringerne sker alene i den almindelige lejelov vedr. udlejning af boliglejemål og i mindre grad i boligreguleringsloven – der sker altså ingen ændringer i erhvervslejeloven. Det er vigtigt for udlejere at være opmærksomme på de nye regler, da manglende overholdelse bl.a. kan ...

European Law Firm udgiver håndbog om ansættelsesforhold i EU, se den her:

April 01, 2015

Håndbogen er udgivet af European Law Firm® og er lavet som følge af et øget antal af ansættelsesforhold hen over landegrænserne i Europa. Der tages udgangspunkt i de enkelte landes regler for ansættelse, opsigelse og ophævelse af medarbejderes ansættelsesforhold. Det er således en guide, som skal gøre det nemmere at forholde sig til de enkelte europæiske landes ansættelsesregler. Da reglerne i alle de europæiske lande er i konstant udvikling anbefales det, at opsigelse og specielt ophævelse af ...