Nyheder fra Datatilsynet om beskyttelse af personoplysninger

October 19, 2018

Der er i løbet af de seneste måneder kommet nyheder fra Datatilsynet, der er værd at orientere sig i som privat virksomhed. Kravene til afsendelse af sikker-mail Med baggrund i Datatilsynets skærpelse af praksis for kryptering af sikker mail i juni 2018, som medfører at private virksomheder fremover skal kryptere e-mails der indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, har Datatilsynet udarbejdet en tekst, der belyser de tekniske krav til kryptering af e-mails. I teksten beskrives to tekniske metoder der ...

Hvad må arbejdsgiveren spørge om under ansættelsessamtalen?

September 24, 2018

Ansættelsessamtalen er arbejdsgiverens bedste mulighed for at lære ansøgeren bedre at kende, og herved vurdere, hvorvidt denne vil passe ind i virksomheden, kompetencemæssigt og personligt. Som værktøj er samtalen nyttig grundet ansøgerens loyale oplysningspligt, som har den betydning, at ansøgeren både selvstændigt skal oplyse om væsentlige forhold vedrørende ansættelsen, og skal svare sandfærdigt på arbejdsgiverens spørgsmål. Imidlertid skal man som arbejdsgiver være opmærksom på, at forskellig lovgivning begrænser retten til at stille spørgsmål under ansættelsessamtalen. ...

Byggeriets aftalevilkår revideret – er din virksomhed opdateret angående de nye AB 18 og ABR 18 vilkår?

September 17, 2018

Et udvalg bestående af byggeriets parter har den 21. juni 2018 afgivet en betænkning med de nye aftalevilkår indenfor byggeriet. Disse vilkår, som man kalder ”Almindelige Betingelser” (AB), kan anvendes som standardvilkår ved indgåelse af aftaler indenfor bygge- og anlægsvirksomhed.De nye aftalevilkår erstatter de hidtil anvendte vilkår (AB 92, ABR 89 og ABT 93), og udvalget anbefaler at de nye AB-vilkår anvendes fra d. 1. januar 2019. De nye vilkår medfører visse væsentlige ændringer. Der er i ...

Krav om sikker mail til private virksomheder

August 06, 2018

Siden 2008 har det været Datatilsynets praksis, at kryptering af e-mails udelukkende var et krav for den offentlige sektor, mens denne foranstaltning kun var en anbefaling til den private sektor. Grundet den nye databeskyttelsesforordnings ikrafttræden publicerede Datatilsynet imidlertid den 23. juni 2018 en nyhed om, at der vil ske en skærpelse af hidtidig praksis i forhold til transmission af følsomme og fortrolige oplysninger. Denne skærpelse medfører, at kryptering af virksomhedens e-mail nu vil blive anset som ...

Ny lov om forretningshemmeligheder trådt i kraft

July 13, 2018

Den 9. juni 2018 trådte lov om forretningshemmeligheder i kraft. Lexsos Advokater giver dig de væsentligste ændringer. Loven samler den danske regulering af forretningshemmeligheder i en ny samlet lov. Loven regulerer erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder. Hidtil har reglerne om beskyttelse af forretningshemmeligheder været fordelt i flere forskellige love, og ved at samle reglerne i en samlet lov, gøres det lettere for virksomhederne at få overblik over de gældende regler på området. Loven er desuden en gennemførelse ...