Ny lov om forretningshemmeligheder trådt i kraft

July 13, 2018

Den 9. juni 2018 trådte lov om forretningshemmeligheder i kraft. Lexsos Advokater giver dig de væsentligste ændringer. Loven samler den danske regulering af forretningshemmeligheder i en ny samlet lov. Loven regulerer erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder. Hidtil har reglerne om beskyttelse af forretningshemmeligheder været fordelt i flere forskellige love, og ved at samle reglerne i en samlet lov, gøres det lettere for virksomhederne at få overblik over de gældende regler på området. Loven er desuden en gennemførelse ...

Ændringer i selskabsloven på vej

March 28, 2018

Regeringen har netop fremsat forslag til ændring af selskabsloven. Lexsos Advokater giver dig de væsentligste ændringer. Lovforslaget forventes vedtaget den 1. juli 2018 og indeholder følgende ændringer: Nedsættelse af kapitalkravet for aktieselskaber Som reglerne er nu, skal et aktieselskab som minimum have en selskabskapital på 500.000 kr. Dette foreslås af regeringen nedsat til 400.000 kr. Dette betyder også, at kravet om, at der til enhver tid skal være indbetalt 25 %  af kapitalen falder fra 125.000 kr. til  100.000 ...

Ny ferielov på vej – hvilken betydning får den for dig?

November 09, 2017

Fremover kan nyansatte holde ferie i deres første år på arbejdsmarkedet. Den nye ferielov betyder, at ferie optjenes og afholdes i samme år. Den 31. oktober 2017 annoncerede Beskæftigelsesministeriet, at regeringen sammen med alle partier i Folketinget, bortset fra Enhedslisten, havde indgået en bred aftale om vedtagelse af en ny ferielov på baggrund af Ferielovudvalgets betænkning. Beskæftigelsesministeren har endnu ikke fremsat et lovforslag i Folketinget, men det forventes, at lovforslaget vil have ...

Nye regler om reelle ejere, påvirker de din virksomhed?

April 27, 2017

Fra den 23. maj 2017, skal virksomheder registrere reelle ejere. Fristen for registreringen er den 1. december 2017. Kravet er en følge af det 4. hvidvaskdirektiv, som er vedtaget ved lov om etablering af register for virksomheders reelle ejere, lov nr. 262 af 16. marts 2016. Loven skal være med til, at sikre en øget gennemsigtighed og dermed bedre mulighed for at bekæmpe misbrug af juridiske personer. Hvem er reelle ejere? Forskellig fra den legale ejer, som ...

Nye regler om kapitalejerlån

February 23, 2017

Den 1. december 2016 vedtog folketinget lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. De nye regler indebærer blandt andet, at et kapitalselskab kan yde lån til kapitalejere og ledelsesmedlemmer, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2017. Hvad indebærer de nye regler? De nye regler om kapitalejerlån i selskabslovens § 210 gælder for kapitalejerlån, der ydes efter 1. januar 2017. Reglerne gør det muligt for et kapitalselskab, hvis betingelserne herfor er opfyldt, ...