Ny ferielov på vej – hvilken betydning får den for dig?

November 09, 2017

Fremover kan nyansatte holde ferie i deres første år på arbejdsmarkedet. Den nye ferielov betyder, at ferie optjenes og afholdes i samme år. Den 31. oktober 2017 annoncerede Beskæftigelsesministeriet, at regeringen sammen med alle partier i Folketinget, bortset fra Enhedslisten, havde indgået en bred aftale om vedtagelse af en ny ferielov på baggrund af Ferielovudvalgets betænkning. Beskæftigelsesministeren har endnu ikke fremsat et lovforslag i Folketinget, men det forventes, at lovforslaget vil have ...

Nye regler om reelle ejere, påvirker de din virksomhed?

April 27, 2017

Fra den 23. maj 2017, skal virksomheder registrere reelle ejere. Fristen for registreringen er den 1. december 2017. Kravet er en følge af det 4. hvidvaskdirektiv, som er vedtaget ved lov om etablering af register for virksomheders reelle ejere, lov nr. 262 af 16. marts 2016. Loven skal være med til, at sikre en øget gennemsigtighed og dermed bedre mulighed for at bekæmpe misbrug af juridiske personer. Hvem er reelle ejere? Forskellig fra den legale ejer, som ...

Nye regler om kapitalejerlån

February 23, 2017

Den 1. december 2016 vedtog folketinget lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. De nye regler indebærer blandt andet, at et kapitalselskab kan yde lån til kapitalejere og ledelsesmedlemmer, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2017. Hvad indebærer de nye regler? De nye regler om kapitalejerlån i selskabslovens § 210 gælder for kapitalejerlån, der ydes efter 1. januar 2017. Reglerne gør det muligt for et kapitalselskab, hvis betingelserne herfor er opfyldt, ...

Fem gode råd til ansættelseskontrakten

January 23, 2017

Det kan være en fordel at tilføje vilkår om disse 5 emner, når der skal skrives en ansættelseskontrakt. Hastighedsbøder Hvis en medarbejder kører op til 30 % for stærkt i virksomhedens bil, så hæfter virksomheden for bøden, der kan være på op til kr. 3.000. Men det har ingen konsekvenser for ansættelsesforholdet, medmindre det fremgår af ansættelseskontrakten. Derfor er det en god idé at skrive i ansættelseskontrakten, at det er bortvisningsgrund, hvis medarbejderen uberettiget nægter at ...

Fem gode råd til ejeraftalen

October 27, 2016

Hvis I er to eller flere om at eje og drive en virksomhed, så bør I have en ejeraftale, som giver klarhed om, hvad der gælder for jeres samarbejde: Hvornår skal der udbetales udbytte? Hvordan skal uenigheder håndteres? Kan I til enhver tid sælge jeres ejerandele? Lov og vedtægt Mange virksomhedsejere tror, at Selskabsloven og selskabets vedtægter kan løse de uenigheder, der måtte opstå. Men det er ikke helt rigtigt, for ...