Birgitte Bjørn

Titel: Advokat, lic. jur., LL.M.

Tlf.: +45 63 12 77 56
E-mail: bjoern@lexsos.dk

Sprog:
Dansk og engelsk

Arbejdsområder:
Separation og skilsmisse
Forældremyndighed, bopæl og samvær
Bodeling
Ægtepagter og testamenter
Ugifte samlevende

Uddannelse:
Cand.jur. 1988
Master of Laws (LL.M.) i International Business Law, Duke University,  North Carolina, USA 1992
Lic.jur 1993
Beskikket som advokat i 1999 af Justitsministeriet i Danmark
Danske Advokaters Mediatoruddannelse 2015
Autoriseret Bobehandler ved retten i Odense

Medlemskaber:
Advokatsamfundet
Odense Advokatforening
Danske Familieretsadvokater

Frivillige hverv:
Retshjælpen ved Mødrehjælpen, Odense

Publikationer:
”Factoring – a comparative analysis”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1995