Malte Hansen

Titel: Trainee 

Tlf.: +45 63 12 77 65
E-mail: hansen@lexsos.dk

Sprog:
Dansk og Engelsk

Arbejdsområder:
Malte Hansen assisterer kontorets jurister inden for en bred kreds af arbejdsområder, herunder med udarbejdelse af processkrifter, juridiske notater og informationssøgning i forbindelse med konkrete problemstillinger. Endvidere giver han møde i fogedretssager.

Uddannelse:
Malte Hansen læser jura på Syddansk Universitet, og han forventer at afslutte uddannelsen i 2020.

Endvidere har Malte i 2 år arbejdet som instruktor i faget Formueret ved Syddansk Universitet.