Nils Borum

Niels Borum

Titel: Advokat (L), LL.M.

Tlf.: +45 63 12 77 58
Mobil: +45 40 73 40 54
E-mail: borum@lexsos.dk

Sprog:
Dansk og engelsk

Arbejdsområder:
Virksomhedsoverdragelser
Generationsskifte
Kontrakter
Særlige juridiske forhold vedrørende gartneri og landbrug
Rekonstruktion og konkurs
Internationale retsforhold
Rets- og voldgiftssager
Salg og køb af erhvervsejendomme
Franchising
Bestyrelsesarbejde

Uddannelse:
Juridisk kandidateksamen fra Århus Universitet 1988
Beskikket som advokat i 1991 af Justitsministeriet i Danmark
Master of Laws (LL.M.), Duke University, USA 1991/1992
Møderet for Landsret 1993
Selvstændig advokat siden 1994
Partner i Lexsos Advokater i 2000
Uddannet som Voldgiftsdommer i 2007

Medlemskaber:
Advokatsamfundet
Den Danske Voldgiftsforening
Foreningen af Danske Insolvensadvokater
Dansk Automobil Sports Union
Dansk Veteranbil Klub
De berejstes Klub
Gældsstyrelsens advokatpanel

Undervisning:
Niels Borum har i en lang årrække undervist i generationsskifte, virksomhedsoverdragelser samt rekonstruktioner ved forskellige undervisningsinstitutioner

Bestyrelseshverv:
Niels Borum sidder i bestyrelsen i en række danske virksomheder

Publikationer:
Niels Borum har publiceret artikler i forskellige faglige tidsskrifter