Fortrolighed

Hos Lexsos Advokater er kunden sikret fortrolighed og loyalitet. Alle modtagne oplysninger fra og om kunden behandles fortroligt. Alle partnere og medarbejdere er pålagt tavshedspligt. Endvidere er disse underlagt gældende regler om videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.