Lovvalg og værneting

Lexsos Advokaters rådgivning samt nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for de danske domstole med Retten i Odense som værneting.