Forældremyndigheds- og samværssager

Det at have forældremyndigheden over et barn betyder, at man har pligt til at drage omsorg for barnet. Når man som forældre vælger ikke længere at bo sammen, kan det være svært at opretholde samarbejdet om børnene og i mindelighed finde ud af, hvor barnet/børnene skal bo henne, hvem der skal have forældremyndigheden, eller om man skal have delt forældremyndighed, og hvordan samværet med den forælder, hvor barnet ikke har bopæl, skal foregå.

Lexsos Advokater rådgiver om forældremyndighed og samvær og fører om nødvendigt sådanne sager ved domstolene.