Separation og skilsmisse

Hvis du skal skilles, er der en masse praktiske ting, der skal falde på plads, bl.a.: Hvordan skal formue og enkeltaktiver deles? Hvem – om nogen – skal blive boende i hjemmet? Ved ejerbolig; hvordan, hvornår og til hvilken pris skal boligen sælges? Hvor skal eventuelle børn bo henne, og hvem skal have forældremyndigheden? Skal der betales ægtefællebidrag?

Parterne kan selv aftale, hvordan der skal forholdes ved afklaring af spørgsmålene. Det kan dog anbefales at have bistand af en advokat til at sikre, at alle forhold bliver inddraget, og at man ikke lader sig presse til en urimelig/uhensigtsmæssig aftale i den hårde psykiske situation, man kan være i. Hvis ikke parterne kan indgå en aftale i mindelighed vil forholdene skulle afgøres af statsforvaltningen og/eller retten.

Kontakt Lexsos Advokater, hvis du har brug for en advokat til at komme igennem din skilsmisse. Vi varetager dine interesser, så du kommer bedst videre med din nye tilværelse.