Nye regler om reelle ejere, påvirker de din virksomhed?

April 27, 2017

Fra den 23. maj 2017, skal virksomheder registrere reelle ejere. Fristen for registreringen er den 1. december 2017. Kravet er en følge af det 4. hvidvaskdirektiv, som er vedtaget ved lov om etablering af register for virksomheders reelle ejere, lov nr. 262 af 16. marts 2016. Loven skal være med til, at sikre en øget gennemsigtighed og dermed bedre mulighed for at bekæmpe misbrug af juridiske personer.

Hvem er reelle ejere?

Forskellig fra den legale ejer, som er direkte ejer af kapitalandele i selskabet og dermed registreret i selskabets ejerbog, er den reelle ejere den fysiske person eller de fysiske personer, der i sidste ende enten ejer eller kontrollerer selskabet. Ejerskab eller kontrol kan være direkte, hvilket vil sige gennem besiddelse af ejerandele i det pågældende selskab mv., eller indirekte, hvilket vil sige gennem holdingselskab, dattervirksomhed eller lignende.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget er udgangspunktet, at en fysisk person er reel ejer i et selskab, hvis den pågældende ejer eller kontrollere mere end 25 % af selskabets kapitalandele eller som på anden måde udøver kontrol over selskabet.

Hvilke virksomheder skal registrere reelle ejere:

 • Iværksætterselskaber
 • Anpartsselskaber
 • Aktieselskaber
 • Partnerselskaber
 • Kommanditselskaber
 • Interessentskaber
 • Fonde (Erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende)
 • Finansielle virksomheder
 • Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
 • Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)

Enkeltmandsvirksomheder, Børsnoterede virksomheder, selvstændige offentlige virksomheder (SOV’er), medarbejderinvesteringsselskaber, personligt ejet mindre virksomheder (PMV’er) og filialer skal ikke registrere reelle ejere.

Hvilke oplysninger skal registreres?

Oplysningerne om reelle ejere, skal som minimum indeholde:

 • Det fulde navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Nationalitet
 • Bopæl og bopælsland
 • Art og omfang af rettigheder
 • CPR-nummer eller tilsvarende dokumentation, der sikrer entydig identifikation af den pågældende person, herunder fødselsdato, såfremt personen ikke har et CPR-nummer (fortrolig oplysning, som ikke offentliggøres)

Det er selskabet, som skal indhente oplysningerne om selskabets reelle ejere. Hvis der ingen reelle ejere er, eller der ikke kan identificeres en reel ejer, skal selskabet registrere medlemmerne af selskabets direktion.

Hvis du vil vide mere om virksomheds registreringer, er du meget velkommen til at kontakte os.