Lexsos Advokater

Til at komme i kontakt med...

Lexsos Advokater har kontor i Odense og repræsentationskontor København og har igennem medejerskab i den europæiske firmagruppe European Law Firm (ELF) et tæt samarbejde med ledende advokatfirmaer i alle europæiske lande og USA. Vi kan således yde effektiv og løsningsorienteret rådgivning lokalt, nationalt og internationalt.

Vi mener, at en af vores fornemmeste opgaver er at yde en rådgivning, der skaber værdi for vores kunder. Vi holder derfor fokus på den virkelighed, vore kunder arbejder i, og rådgiver her ud fra om den bedste løsning på et givet juridisk problem. Vi tilstræber samtidig at være tilgængelige og uformelle i vores rådgivning, uden at den faglige standard sættes over styr.

Nyheder

 • Fem gode råd til ejeraftalen
  27. October 2016

  Hvis I er to eller flere om at eje og drive en virksomhed, så bør I have en ejeraftale, som giver klarhed om, hvad der gælder for jeres samarbejde: Hvornår skal der udbetales udbytte? Hvordan skal uenigheder håndteres? Kan I til enhver tid sælge jeres ejerandele? Lov og vedtægt Mange virksomhedsejere tror, at Selskabsloven og […]

 • Nye regler om persondata, påvirker det din virksomhed?
  9. June 2016

  Den 14. april 2016 vedtog Europa-Parlamentet den nye forordning om persondata. De nye regler indebærer blandt andet skærpede krav til behandling af persondata for virksomheder og offentlige myndigheder.  Forordningen skal træde i kraft i løbet af første kvartal 2018, inden da skal alle virksomheder der behandler persondata sikre sig, at de efterlever de nye krav. […]

 • En medarbejders køb af private billetter, der blev betalt via arbejdsmobilens telefonregning, førte til berettiget bortvisning.
  12. April 2016

  Højesteret stadfæstede for nylig en dom fra Østre Landsret i en sag, hvor den ansatte (A) i forbindelse med sin stilling havde fået udleveret en arbejdsmobil, og havde anvendt den til private køb. A havde i 2010 downloadet en app på arbejdsmobilen. App’en brugte A til køb af tog- og busbilletter, som han brugte privat. […]