Lexsos Advokater

Til at komme i kontakt med...

Lexsos Advokater har kontor i Odense og repræsentationskontor København og har igennem medejerskab i den europæiske firmagruppe European Law Firm (ELF) et tæt samarbejde med ledende advokatfirmaer i alle europæiske lande og USA. Vi kan således yde effektiv og løsningsorienteret rådgivning lokalt, nationalt og internationalt.

Vi mener, at en af vores fornemmeste opgaver er at yde en rådgivning, der skaber værdi for vores kunder. Vi holder derfor fokus på den virkelighed, vore kunder arbejder i, og rådgiver her ud fra om den bedste løsning på et givet juridisk problem. Vi tilstræber samtidig at være tilgængelige og uformelle i vores rådgivning, uden at den faglige standard sættes over styr.

Nyheder

 • Nye regler om persondata, påvirker det din virksomhed?
  9. June 2016

  Den 14. april 2016 vedtog Europa-Parlamentet den nye forordning om persondata. De nye regler indebærer blandt andet skærpede krav til behandling af persondata for virksomheder og offentlige myndigheder.  Forordningen skal træde i kraft i løbet af første kvartal 2018, inden da skal alle virksomheder der behandler persondata sikre sig, at de efterlever de nye krav. […]

 • En medarbejders køb af private billetter, der blev betalt via arbejdsmobilens telefonregning, førte til berettiget bortvisning.
  12. April 2016

  Højesteret stadfæstede for nylig en dom fra Østre Landsret i en sag, hvor den ansatte (A) i forbindelse med sin stilling havde fået udleveret en arbejdsmobil, og havde anvendt den til private køb. A havde i 2010 downloadet en app på arbejdsmobilen. App’en brugte A til køb af tog- og busbilletter, som han brugte privat. […]

 • Ny lov om ansættelsesklausuler fra 1. januar 2016
  7. January 2016

  Den 1. januar 2016 trådte en ny lov; Lov om Ansættelsesklausuler i kraft. Formålet med loven er at begrænse brugen af ansættelsesklausuler. Ved ansættelsesklausuler forstås jobklausuler, konkurrenceklausuler og kundeklausuler. Loven vil have virkning for alle ansættelseskontrakter, der indgås fra den 1. januar 2016 og frem. Ansættelsesklausuler i allerede indgåede ansættelseskontrakter vil være gyldige frem til […]