Lexsos Advokater

Til at komme i kontakt med...

Lexsos Advokater har kontor i Odense og repræsentationskontor København og har igennem medejerskab i den europæiske firmagruppe European Law Firm (ELF) et tæt samarbejde med ledende advokatfirmaer i alle europæiske lande og USA. Vi kan således yde effektiv og løsningsorienteret rådgivning lokalt, nationalt og internationalt.

Vi mener, at en af vores fornemmeste opgaver er at yde en rådgivning, der skaber værdi for vores kunder. Vi holder derfor fokus på den virkelighed, vore kunder arbejder i, og rådgiver her ud fra om den bedste løsning på et givet juridisk problem. Vi tilstræber samtidig at være tilgængelige og uformelle i vores rådgivning, uden at den faglige standard sættes over styr.

Nyheder

 • Fejl og mangler i tilstandsrapport
  25. October 2019

  Fejl og mangler i tilstandsrapport Retten i Odense har den 18. september 2019 afsagt dom om, at en bygningssagkyndig skulle pålægges erstatningsansvar i forbindelse med fejl og mangler i en udarbejdet tilstandsrapport. Rettens afgørelse underkendte i denne forbindelse afgørelsen fra Disciplinær- og klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige, der havde vurderet, at den bygningssagkyndige ikke kunne pålægges […]

 • Ny afgørelse om virksomheders håndtering af persondata
  28. August 2019

  En afgørelse fra Datatilsynet den 26. juni 2019 belyser kravene til virksomheders kryptering af e-mails indeholdende fortrolige oplysninger. Resumé af sagen Afgørelsen er foretaget på baggrund af en borgers klage over, at en virksomhed sendte fortrolige oplysninger om personens økonomiske forhold via potentielt ukrypterede e-mails. De følsomme oplysninger vedrørte borgerens skyldige restancer og de to […]

 • Gældsstyrelsen udpeger advokatpanel
  8. May 2019

  Gældsstyrelsen (SKAT) har etableret et panel af advokater, som skal fungere som kurator i konkurssager, hvor det offentlige er kreditor. Niels Borum, advokat og partner i Lexsos Advokater, er af Gældsstyrelsen blevet udpeget som medlem af advokatpanelet. Lexsos Advokater har stor erfaring med at behandle konkurs- og rekonstruktionssager, og ser frem til samarbejdet med Gældsstyrelsen.