Lexsos Advokater

Til at komme i kontakt med...

Lexsos Advokater har kontor i Odense og repræsentationskontor København og har igennem medejerskab i den europæiske firmagruppe European Law Firm (ELF) et tæt samarbejde med ledende advokatfirmaer i alle europæiske lande og USA. Vi kan således yde effektiv og løsningsorienteret rådgivning lokalt, nationalt og internationalt.

Vi mener, at en af vores fornemmeste opgaver er at yde en rådgivning, der skaber værdi for vores kunder. Vi holder derfor fokus på den virkelighed, vore kunder arbejder i, og rådgiver her ud fra om den bedste løsning på et givet juridisk problem. Vi tilstræber samtidig at være tilgængelige og uformelle i vores rådgivning, uden at den faglige standard sættes over styr.

Nyheder

 • Ændringer i selskabsloven på vej
  28. March 2018

  Regeringen har netop fremsat forslag til ændring af selskabsloven. Lexsos Advokater giver dig de væsentligste ændringer. Lovforslaget forventes vedtaget den 1. juli 2018 og indeholder følgende ændringer: Nedsættelse af kapitalkravet for aktieselskaber Som reglerne er nu, skal et aktieselskab som minimum have en selskabskapital på 500.000 kr. Dette foreslås af regeringen nedsat til 400.000 kr. […]

 • Ny ferielov på vej – hvilken betydning får den for dig?
  9. November 2017

  Fremover kan nyansatte holde ferie i deres første år på arbejdsmarkedet. Den nye ferielov betyder, at ferie optjenes og afholdes i samme år. Den 31. oktober 2017 annoncerede Beskæftigelsesministeriet, at regeringen sammen med alle partier i Folketinget, bortset fra Enhedslisten, havde indgået en bred aftale om vedtagelse af en ny ferielov på baggrund af Ferielovudvalgets […]

 • Nye regler om reelle ejere, påvirker de din virksomhed?
  27. April 2017

  Fra den 23. maj 2017, skal virksomheder registrere reelle ejere. Fristen for registreringen er den 1. december 2017. Kravet er en følge af det 4. hvidvaskdirektiv, som er vedtaget ved lov om etablering af register for virksomheders reelle ejere, lov nr. 262 af 16. marts 2016. Loven skal være med til, at sikre en øget […]