Lexsos Advokater

Til at komme i kontakt med...

Lexsos Advokater har kontor i Odense og repræsentationskontor København og har igennem medejerskab i den europæiske firmagruppe European Law Firm (ELF) et tæt samarbejde med ledende advokatfirmaer i alle europæiske lande og USA. Vi kan således yde effektiv og løsningsorienteret rådgivning lokalt, nationalt og internationalt.

Vi mener, at en af vores fornemmeste opgaver er at yde en rådgivning, der skaber værdi for vores kunder. Vi holder derfor fokus på den virkelighed, vore kunder arbejder i, og rådgiver her ud fra om den bedste løsning på et givet juridisk problem. Vi tilstræber samtidig at være tilgængelige og uformelle i vores rådgivning, uden at den faglige standard sættes over styr.

Nyheder

 • Krav om sikker mail til private virksomheder
  6. August 2018

  Siden 2008 har det været Datatilsynets praksis, at kryptering af e-mails udelukkende var et krav for den offentlige sektor, mens denne foranstaltning kun var en anbefaling til den private sektor. Grundet den nye databeskyttelsesforordnings ikrafttræden publicerede Datatilsynet imidlertid den 23. juni 2018 en nyhed om, at der vil ske en skærpelse af hidtidig praksis i […]

 • Ny lov om forretningshemmeligheder trådt i kraft
  13. July 2018

  Den 9. juni 2018 trådte lov om forretningshemmeligheder i kraft. Lexsos Advokater giver dig de væsentligste ændringer. Loven samler den danske regulering af forretningshemmeligheder i en ny samlet lov. Loven regulerer erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder. Hidtil har reglerne om beskyttelse af forretningshemmeligheder været fordelt i flere forskellige love, og ved at samle reglerne […]

 • Ændringer i selskabsloven på vej
  28. March 2018

  Regeringen har netop fremsat forslag til ændring af selskabsloven. Lexsos Advokater giver dig de væsentligste ændringer. Lovforslaget forventes vedtaget den 1. juli 2018 og indeholder følgende ændringer: Nedsættelse af kapitalkravet for aktieselskaber Som reglerne er nu, skal et aktieselskab som minimum have en selskabskapital på 500.000 kr. Dette foreslås af regeringen nedsat til 400.000 kr. […]