Ansættelsesret

De ansættelsesretlige regler regulerer retsforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager, samt de pågældendes eventuelle organisationer.

Som arbejdsgiver er det vigtigt, at du hele tiden er opdateret omkring de ansættelsesretlige regler, herunder om dine ansattes ansættelseskontrakter er korrekt udformet og i overensstemmelse med gældende regler. Er de ikke det, kan det risikere at blive dyrt.

Hos Lexsos Advokater yder vi rådgivning inden for alle ansættelsesretlige aspekter i relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager, herunder:

  • Ansættelseskontrakter
  • Kunde- og konkurrenceklausuler
  • Opsigelse og afskedigelse
  • Funktionærret
  • Kollektiv arbejdsret
  • Ansættelsesretlige aspekter ved virksomhedsoverdragelse
  • Udstationering

Juridisk bistand inden for ansættelsesretten kan være nødvendig både ved ansættelsens begyndelse, under selve ansættelsen og ved ansættelsens ophør.

Du kan kontakte vores advokater her, for at høre mere.