Entrepriseret

Entrepriseretten er et af de områder, hvor udformningen af parternes aftale spiller en meget afgørende rolle for retsstillingen i det konkrete tilfælde. Det kan derfor være en rigtig god idé at have en advokat med på sidelinjen, når sådan en aftale skal udformes.

Når der skal udføres et større eller mindre byggeprojekt, kræver det klare aftaler, således at det udtrykkeligt fremgår, hvilke pligter og rettigheder de pågældende parter hver især har. Det er derfor altafgørende, at du som bygherre eller entreprenør har indgået en præcis og skriftlig entrepriseaftale, så du sikrer dig, at konflikter holdes på et minimum, og at det er klart, hvordan de i givet fald skal håndteres. I værste fald kan en “dårlig” aftale blive et dyrt bekendtskab.

Hos Lexsos Advokater yder vi rådgivning inden for alle aspekter af entrepriseretten. Så står du, som bygherre eller entreprenør, over for et byggeprojekt så kontakt Lexsos Advokater og få juridisk bistand i forbindelse med indgåelsen af entrepriseaftalen. På den måde er du sikret, at aftalegrundlaget er på plads, og at eventuelle senere tvister forebygges. Er tvisten allerede opstået, hjælper vi selvfølgelig med håndteringen af konflikten, så dine interesser varetages på bedst mulig måde.

I højre spalte kan du – i korte træk – læse mere om de forskellige dele af entrepriseaftalen, herunder:

  • Entrepriseaftalens indgåelse
  • Pris og betaling
  • Entreprisens udførelse
  • Risiko og aflevering
  • Forsinkelse
  • Mangler
  • Sikkerhedsstillelse
  • Tvister

Bemærk, at disse underpunkter kun er til generel oplysning og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

Du kan kontakte vores advokater her, for at høre mere.